Fiske

Det er et meget godt sjøfiske i fjordene rundt Bogen, hvor man får det aller meste av de fiskeslag som finnes lenger sør og nord i landet. Dessuten ligger Bogen Feriehus skjermet for sterke vinder som vanligvis fører til landligge andre steder.

Godkjent turistfiskebedrift

Bogen Feriehus er godkjent og registrert turistfiskebedrift i Fiskeridirektoratet.

Sjøfiske

Tidlig på våren kommer stortorsken inn fra havet utenfor; dette fisket er basis for tørrfisk/boknafisk som man ser hengt opp på et hvert sjøhus utover våren. Størst utbytte får du ved å dra ut med MS Sydvind.

Ellers anbefaler vi krabbefiske om høsten og, sjølsagt, det gode fiskei sommersesongen! Man kan til og med få laks fra land på stang noen steder – gratis fiske !

Sild fåes i vanligvis store mengder i høst- og vintermånedene!

Innlandsfiske

I alle vann i området finnes det ørret; som oftest Brown trout at Bogen Feriehus blandet med en røyebestand.
Noen av dem ypperlig egnet til fluefiske. De nærmeste vannene befinner seg bare noen km fra Bogen. Fisket er til dels meget godt med fisk over 200 g.

Fiskekort kreves i de aller fleste av vannene.
Ellers er det en del lakseførende elver, både i nord-Trøndelag og i Nordland.

Vi nevner Åbjøra i Bindal som den mest kjente.

Tidevannstabell